Lassan, mint hajnali mezőről párát csókol fel a Nap:rubin1
úgy hamvadok tebenned halálomig és tovább.
Örök, meghitt, szép tüzem, szerelmesem.