Éppen félbe volt metszve a hold.
Sárga fénye szelíden szertefolyt
a tépett felhőfoltokon.
Az égbolt nyugodt volt, csendes, végtelen.
Fekete tömegében kimerevített színjáték e kép.
Aztán a szél hirtelen belekavart a légbe,
és csillagporos lett az angyalok szoknyaszegélye.