Nézd, a vihar
összedúlt mindent…
Kertem vadvirágait
tövestől csavarta,
s szórta, szerteszét.
Tört szirmaikkal
itt hevernek, halva.
Térdemre hiába
tapadt a sár.

Ölelj szorosan magadba,
fázom.
Ázott testemben
megdermedt a vér.