vércse… nagy költő… ugyan!
(viasszal ragasztott) tévképzet ez nálad.
sajnállak, de
szemfényvesztő vagyok!
éb-
resz-
tőőőő!!!
illúzió,
csiribúúúúú…
csiribáááá…
csak a kezem, csak a kezem,
mert csalok.
lecsapok ha nem vagy résen,
ha akarod,
ha nem.
dehhhogy vagyok én
író, költő.
csak pár sorba beleüvöltő sorstöltő.
senki.